Skip to main content

Available courses

Programming
Preview Course

Instructor: Denis Balla

"Si të bëhesh programues full-stack" - guidë nga Denis Balla

Përmbajtja e transmentuar shërben si guidë për t'u studiuar nga të interesuarit që kërkojnë formim profesional si programues full-stack.

Ajo është ndërtuar duke marrë në konsideratë që pjesmarrësit nuk kanë njohuri të mëparshme dhe kërkojnë të udhëzohen hap pas hapi për të plotësuar njohuritë dhe fituar aftësitë e nevojshme për punë. 

Udhëzimet e transmentuara përcjellin rrugët e garantuara të studimit, që një person pa informacion e shndërrojnë ne zhvillues me kulturë të plotë në teknologjitë që do të mësojë.

Pjesmarrësit studiojnë të pavarur dhe provojnë veten në sistem hap pas hapi, duke kapërcyer sfidat e vendosura nga mentori, për të garantuar studimin e suksesshëm të koncepteve.

Aftësite e fituara do të jenë te mjaftueshme për zhvillues web front end dhe back end, ashtu si dhe për zhvillues për aplikacione mobile (android dhe ios).

Regjistrimi është falas dhe gjithmonë pa pagesë.

Mentori do të vendosë në sistem të gjithe detajet e nevojshme.

Për njoftime tëvazhdueshme, përvec sistemit të TiranaIT do të perdoren edhe platformat e rrjeteve sociale. 

Mund të ndërveproni në instagram në llogarinë https://www.instagram.com/_denisballa/.

Mund të ndërveproni në TikTok në llogarinë https://www.tiktok.com/@_denisballa.